I samarbejde med KPMG har vi udviklet easyaktieavance, som kan opgøre tab eller gevinst på de mest gængse aktier. Det henvender sig både til dig som privatperson, der handler med aktier og til revisorer og regnskabsfolk, som har kunder, der skal have en aktieavanceopgørelse. I programmet skal der kun registreres køb og salg af aktierne, så udregner den selv gevinst/tab osv.
Programmet håndterer transaktioner i forbindelse med køb, salg, ombytning og udlodning af aktier samt tildeling, udnyttelse, køb og salg af aktieret/fondsaktie og tegningsret.

Easyaktieavancesystem tager selvfølgelig hensyn til fremførsel og modregning af tab fra tidligere år ligesom den skattefri bundgrænse og kurser automatisk udregnes.

Funktioner i easyaktieavance:

 • Registrering af handelstransaktioner
 • Beregning af aktieavance fordelt på kapital-, aktie- og skattefri indkomst
 • Beregning af udbytte og tilbageholdt skat fordelt på lande
 • Beregning for ægtefæller
 • Mulighed for beregning for tidligere år med de for året gældende regler
 • Avanceopgørelse for det valgte indkomstår, indeholdende indkomster, udbytter med tilhørende betalt skat, formueværdier, samt tab til fremførsel. Opgørelsen vedlægges selvangivelsen
 • Detailspecifikation af de foretagne beregninger
 • Vedligeholdelse af aktier, aktiekurser, valuta og valutakurser, samt ejere
 • Beregning for selskaber
 • Transaktionshistorik for pr. aktie
 • Specifikation af avance på de enkelte salg
 • Beholdningsopgørelse med forventet avance
 • Systemet leveres med danske aktie- og valutakurser tilbage til 1993

Levering af easyaktieavance:

Programmet leveres via download. I programmet findes en detaljeret online manual/hjælp.
Programmet opdateres løbende i takt med lovgivningen, samt fast en gang om året med nye grænser.
Support ydes via besvarelse af spørgsmål via mail og i begrænset omfang via telefon.

Anskaffelse af programmet sker som abonnement.
Abonnement betyder, at der betales et fast beløb pr. år, inklusiv løbende opdatering i takt med ændring af lovgivning mv.

Licensen er brugerafhængig og findes til 1, 2, 5, 10, 20 og 40 brugere, samt en virksomhedslicens med ubegrænset antal brugere.

Antal brugere Abonnement
1 1.950,00
2 3.200,00
5 8.000,00
10 15.000,00
20 22.500,00
40 30.000,00
Enterprise Ring for tilbud

Priserne er angivet i danske kroner eksklusiv moms. Betaling netto kontant ved levering.