45 87 25 44 mail@easyskat.dk

easyskat skatteberegning er til dig, som vil have et effektivt system, der gør din hverdag nemmere, når du skal beregne dine klienters skat.

Vi har i samarbejde med KPMG designet vores gemmefunktion således at det både er enkelt at integrere med et dokumenthåndteringssystem og også kan anvendes ved brug af stifinder i Windows.

Det vil sige, at du kan behandle beregningerne som et Excel eller Word dokument: Du dobbeltklikker bare, og så er du i gang. Du kan gemme ligeså mange skatteberegninger, som du har lyst til, og de er selvfølgelig udskriftsvenlige og ligner Skattestyrelsens egne udskrifter, så du har noget at give til kunden.

Du kan både lave skatteberegning for privatpersoner og personlige virksomheder, lige fra selvangivelser til virksomhedsregnskaber.

Lyder det som noget for dig? Vi kan hurtig give dig en virtuel rundvisning i skatteberegneren via TeamViewer, komme ud til dig eller du er også velkommen til at tage ud til Lyngby og hilse på os.

Skatteberegning i easyskat

easyskat er det professionelle skatteberegningssystem med den enkle betjening og de mange muligheder, der klarer alle beregningsformer for alle typer af skatteydere.
easyskat er bygget op omkring skattevæsenets formularer med nødvendige underspecifikationer. Programmet foretager skatteberegninger med lempelse for udenlandsk indkomst, medlem af folkekirken, ægtefællestatus, samt dertil hørende skatteprocenter og personfradrag.
Beregningerne foregår samtidig med indtastningen og bliver løbende præsenteret på skærmen med specifikation af top-, bund- og aktieindkomstskat, personfradrag, samt eventuelt nedslag for skatteloft og lempelse for udenlandsk indkomst.
Udover selve skatteberegningen, foretager easyskat forskudsberegning med specifikation af trækprocent, fradrag og eventuel B-skat, samt slutskatteberegning med opgørelse af tillæg eller godtgørelse. Programmet giver mulighed for udskrivning af selvangivelsesblanket, årsopgørelse og en eventuelt ønsket ændring af forskudsregistrering. Man kan frit vælge, i hvilken detaljeringsgrad man ønsker sine udskrifter.

easyskat skatteberegning findes i 3 versioner:

Standard

Professionel

Master

Forskudsskat
& skattekort
Lempelse for udenlandsk indkomst Begrænset
skattepligt
Selvangivelse, årsopgørelse
& forskudsskema
Virksomhedsskema Helår / Delår
Fremførsel
af underskud
Kapitalforklaring Ejendomsregnskab
Beregning af
ejendomsværdiskat
Marginal
skatteberegning
Udlejning af værelse,
sommerhus og bolig
Dansk og udenlandsk
aktieindkomst
Beregning af
nettoløn
Erhvervsmæssig
udlejning
Virksomhed under
personskatteloven
Beregning af hævning v. forskelligt beskatningsniveau Udenlandske ejendomme
og virksomheder
Kapitalafkast-
og virksomhedsordning
Afdækning
af restskat
EasySkatConnect *
(Tillægsmodul)
Hør mere Hør mere Hør mere

easyskat skatteberegning leveres i elektronisk form via Dropbox.
Vi opretter en mappe til dig, hvor vi lægger installationsfilen og vejledning, hvorefter du modtager et link pr. mail fra os. Du behøver altså ikke selv at have en Dropbox-konto for at hente installationsfilen. Denne leveringsform betyder, at du ikke behøver at gemme en CD og tilhørende breve, men kan hente installationsfilen online, når du får brug for det.