45 87 25 44 mail@easyskat.dk

Ændringslog

Version 1.1.14.150

1. easyskat 2023

easyskat 2023 er nu frigivet med de skattesatser, der er kendt på nuværende tidspunkt.

Satserne opdateres, efterhånden som de frigives fra Skatteministeriet.

2. Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer

Felt 961 udskrives nu på oplysningsskemaet.

 

Frigivet: 25-11-2022

Version 1.1.14.149

1. Uændret negativ indskudskonto

Der er rettet en fejl i forbindelse med uændret negativ indskudskonto siden 2014.

 

Frigivet: 31-10-2022

Version 1.1.14.148

1. fjernelse af nul-linjer på udskrifter

Linjer, hvor værdien er 0, kommer ikke længere ud på følgende udskrifter:

 • Skatteoversigt
 • Oplysningsskema
 • Forskudsopgørelse

2. Opdatering af webversionen

Der er lavet rettelser i forbindelsen med funktionaliteten i webversionen.

 

Frigivet: 17-08-2022

Version 1.1.14.147

1. Virksomhed 4

Der er rettet fejl i beregning af regulering af skattemæssig egenkapital for ”Virksomhed 4”.

2. Simuleret hævning

Der er fjernet mellemskat fra simulering af hævning.

3. DIS Kompensation

der er lavet en rettelse i forbindelse med servicefradrag i DIS Kompensation.

4. Forældrekøb

Der er lavet en rettelse i forbindelse med forældrekøb.

5. Opdatering af webversionen

Der er lavet rettelser i forbindelsen med funktionaliteten i webversionen.

 

Frigivet: 04-07-2022

Version 1.1.14.146

1. Opdatering af webversionen

Der er lavet rettelser i forbindelsen med funktionaliteten i webversionen.

 

Frigivet: 21-06-2022

Version 1.1.14.145

1. Bundlinjen

Der er rette en fejl i differencen i bundlinjen.

2. Opdatering af webversionen

Der er lavet rettelser i forbindelsen med funktionaliteten i webversionen.

 

Frigivet: 31-05-2022

Version 1.1.14.144

1. Opdatering af webversion

Der er lavet rettelser i forbindelse med funktionaliteten i webversionen

 

Frigivet: 06-05-2022

Version 1.1.14.143

1. Opdatering af webversion

Der er lavet rettelser i forbindelse med funktionaliteten i webversionen

 

Frigivet: 04-05-2022

Version 1.1.14.142

1. Håndværkerfradrag

Der var fejlagtigt givet 35% tillæg til håndværkerfradrag, som der er på servicefradraget. Dette er nu rettet.

2. Forældrekøb

Rentekorrektionen skal begrænses i forhold den del af nettorenteudgifter, som henføres til den berørte ejendom. Det er nu korrigeret. Specifikationen findes ved at klikke på feltet.

3. Ikke muligt at opspare, hvis negativ indskudskonto

Betingelserne for ikke at kunne opspare i virksomheden er gjort mere smidig og stort set automatisk.

4. Værelsesudlejning med regnskabsmetode

Der blev fejlagtigt fratrukket et bundfradrag. Dette er nu rettet.

 

Frigivet: 27-04-2022

Version 1.1.13.141

1. Forældrekøb

I LOV nr 2226 af 29/12/2020 er der indført regler, der skal fjerne fordelen ved at købe ejendom og udleje til nærtstående i virksomhedsordning og kapitalafkastordning.
Reglerne består af:

 • ’Friværdien af ejendommen’ medregnes ikke i kapitalafkastgrundlaget
 • Der beregnes rentekorrektion af gæld i ejendommen (kun virksomhedsordning)

Vi har udarbejdet en meget simpel løsning i Easyskat (Indtast->Ejendomsoplysninger):

 1. Nyt felt ’Forældrekøb’, hvor der svares Ja
 2. Ejendomsværdier indtastes som normalt
 3. Anskaffelsesværdi, prioritetsgæld og prioritetsrenter indtastes som normalt
 4. Under ’Udlejning’ vælges ’Erhvervsmæssig’, hvor indtægter og øvrige udgifter indtastes
 5. Hvis der er andre aktiver og passiver for ejendommen indtastes disse under ’Kapital primo’ og ’Kapital ultimo’, her kan detaljerne omkring beregning af kapitalafkastgrundlaget ses.
 6. Valg af ordning sker på ’Oplysningsskema’ (forside), som normalt.
 7. Evt. beregnet rentekorrektion fremgår af felt 128 under ’Virksomhedsordning’ nederst på ’Oplysningsskema’, hvorunder detaljerne for beregning af rentekorrektion fremgår.

2. servicefradrag

I forbindelse med Covid-19 er der for 2021 indført et forhøjet fradrag for håndværkerudgifter og service i hjemmet på kr. 25.000, samt en forhøjelse på 35%.

 

Frigivet: 06-04-2022

Version 1.1.13.140

1. Fejl ved udskrifter

Nogle brugere har oplevet at få en blank fejlmeddelelse ved forsøg på at printe visse udskrifter.

Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 29-03-2022

Version 1.1.13.139

1. Opdatering af skærmbilleder og udskrifter

For at forbedre webudgaven af easyskat er der lavet mindre ændringer på skærmbilleder og udskrifter.

2. Opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 28-03-2022

Version 1.1.13.138

1. Opdatering af skærmbilleder og udskrifter

For at forbedre webudgaven af easyskat er der lavet mindre ændringer på skærmbilleder og udskrifter.

2. Opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 15-03-2022

Version 1.1.13.137

1. Fejl ved udskrifter

Nogle brugere har oplevet at få en blank fejlmeddelelse ved forsøg på at printe visse udskrifter.

Fejlen er nu rettet.

Frigivet: 09-03-2022

Version 1.1.13.136

1. Opdatering af skærmbilleder og udskrifter

For at forbedre webudgaven af easyskat er der lavet mindre ændringer på skærmbilleder og udskrifter.

2. Opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 03-03-2022

Version 1.1.13.135

1. Ny beregningsversion

For bedre at kunne understøtte webversionen af easyskat, er der indført en ny beregningsversion til formålet.

Frigivet: 24-01-2022

Version 1.1.13.134

1. Opdatering af skærmbilleder og udskrifter

For at gøre klar til den kommende webudgave af easyskat er der lavet mindre ændringer på skærmbilleder og udskrifter.

2. Ændring af programstien

Da Microsoft har ændret sikkerhedsindstillingerne for den almindelige programmappe, vil easyskat fremover blive installeret i brugerens “Appdata” mappe som standard.

 

Frigivet: 14-02-2022

Version 1.1.13.133

1. Opdatering af skærmbilleder og udskrifter

For at gøre klar til den kommende webudgave af easyskat er der lavet mindre ændringer på skærmbilleder og udskrifter.

2. Opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 07-12-2021

Version 1.1.13.132

1. easyskat 2022

easyskat 2022 er nu frigivet med de skattesatser, der er kendt på nuværende tidspunkt.

Satserne opdateres, efterhånden som de frigives fra Skatteministeriet.

 

2. Opdatering af skærmbilleder og udskrifter

For at gøre klar til den kommende webudgave af easyskat er der lavet mindre ændringer på skærmbilleder og udskrifter.

 

Frigivet: 01-12-2021

Version 1.1.13.131

1. Mindre opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 29-06-2021

Version 1.1.13.130

1. Specificering af gruppeliv og aldersopsparing

Opsplitning af rubrik 347, så det er muligt at specificere gruppeliv og aldersopsparing hver for sig.

 

2. Aldersopsparing

Udvidelse af alderspension, så privattegnet alderspension kan indtastes samt beregning af afgift ved for meget indbetalt alderspension.

 

3. Udlejning af værelser og hele boligen

Mulighed for udlejning af værelser og hele boligen en del af året via bureau, med maksimering af bundfradrag.

 

4. Udskrifter

Tilretning af udskrifter.

 

Frigivet: 23-06-2021

Version 1.1.13.129

1. Aktier og beviser fra aktiebaseret investeringsselskaber

Felt 345 tilføjet (Gevinst/tab på aktier/beviser fra aktiebaseret investeringsselskaber (lagerprincippet)).

 

2. Alderspension

Udvidelse af alderspension, så privattegnet alderspension kan indtastes samt beregneing af afgift ved for meget indbetalt alderspension.

 

3. Beskæftigelsesfradrag

Periodisering af beskæftigelsesfradrag er ændret således at beskæftigelsesfradraget opfattes som et engangsbeløb.

 

Frigivet: 07-06-2021

Version 1.1.13.128

1. Mindre opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 27-05-2021

Version 1.1.13.127

1. Folkepensionsalderen for personer født i 1967

Folkepensionsalderen for personer født i 1967 er bestemt til 69 år, men da dette først er vedtaget 31/12 2020, regner SKAT i forhold til ekstra pensionsfradrag med en folkepensionsalder på 68 år for indkomståret 2020.

 

2. Sommerpakken

I forbindelse med ’Sommerpakken’ i 2020 blev bundfradrag for udlejning af sommerhus gennem bureau ekstraordinært hævet til kr.60.000 for indkomståret 2020.

 

3. Udskrifter

Opdatering af flere udskrifter.

 

4. Logo på genveje

Der har været en udfordring hos flere med, at der ikke var noget logo på programgenvejene, når easyskat blev installeret. Dette er nu løst, så der igen er logo på alle geneveje.

 

Frigivet: 17-05-2021

Version 1.1.13.126

1. Grøn check indkomstgrænse for tillæg

Der var lavet en tastefejl i satsen for indkomstgrænsen for tillæg. Denne er nu rettet.

 

2. Mindre rettelser i brugergrænsefladen

Der er lavet nogle mindre tilretninger i brugergrænsefladen

 

Frigivet: 22-03-2021

Version 1.1.13.125

1. Grænser for omregning af DIS-indkomst

Skalatrin og omregningsfaktorer for de relevante satser og grænser for DIS-indkomst er opdateret.

 

Frigivet: 22-01-2021

Version 1.1.13.124

1. easyskat 2021 kommuneskatteprocenter

Kommuneskatteprocenterne for 2021 er nu opdateret.

 

Frigivet: 04-01-2021

Version 1.1.13.123

1. easyskat 2021 frigivet

easyskat 2021 er nu frigivet med de skattesatser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Satserne opdateres, efterhånden som de frigives fra Skatteministeriet.

 

2. Opdatering af visse udskrifter

Muligheden for at kunne sortere ikke-udfyldte felter fra på udskrifterne er blevet efterlyst. Som forberedelse til denne funktion, har vi derfor opdateret nogle af flere af udskrifterne.

 

Frigivet: 27-11-2020

Version 1.1.13.122

1. Ændringer i udskrift af firmaregnskab

Der er lavet mindre ændringer på udskriften af virksomhedsregnskab.

 

Frigivet: 05-06-2020

Version 1.1.13.121

1. Ændringer i udskrift af firmaregnskab

Det er nu muligt at sætte 2 revisorunderskifter på udskriften af virksomhedsregnskab.

 

Frigivet: 29-05-2020

Version 1.1.13.120

1. Rettelse af bundskatteprocent

Bundskatteprocenten for begrænsede skattepligtige er blevet rettet.

 

2. Ægtefælle CPR-nr. på udskrifter

Ægtefællens CPR-nummer var forsvundet fra nogle udskrifter – det er nu tilføjet igen.

 

Frigivet: 01-05-2020

Version 1.1.13.119

1. Udlejning af udenlandsk ejendom

Der er sket rettelse af beregningen af resultatet ved udlejning af udenlandsk ejendom, der er ejet mindre end 100%.

 

Frigivet: 24-04-2020

Version 1.1.13.118

1. Korrektioner af udskrifter

Der er lavet en række mindre korrektioner på udskriften af Oplysningsskemaet

 

2. Procentsatser i forbindelse med restskat

Dag-til-dag renten og Procenttillægget for restskat er blevet opdateret for 2019.

 

Frigivet: 03-04-2020

Version 1.1.13.117

1. Korrektioner af udskrifter

Der er lavet en række mindre korrektioner på nogle af udskrifterne.

 

2. Jobfradrag

Jobfradraget for 2020 er blevet opdateret.

 

Frigivet: 13-03-2020

Version 1.1.13.116

1. Grænser for omregning af DIS-indkomst

Skalatrin og omregningsfaktorer for de relevante satser og grænser er opdateret.

 

Frigivet: 06-01-2020

Version 1.1.13.115

1. easyskat 2020 opdateret med kommuneskattesatser

Kommuneskatteprocenterne er opdateret for easyskat 2020.

 

2. Fejlretning på udskrifter

Der havde indsneget sig en fejl på nogle af de opdaterede udskrifter, så ikke alle sider blev udskrevet. Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 17-12-2019

Version 1.1.13.114

1. easyskat 2020 frigivet

easyskat 2020 er nu frigivet med de skattesatser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Satserne opdateres, efterhånden som de frigives fra Skatteministeriet.

 

2. Opdatering af visse udskrifter

Flere af vores brugere har efterlyst muligheden for at kunne sortere ikke-udfyldte felter fra på udskrifterne. Som forberedelse til denne funktion, har vi derfor opdateret nogle af udskrifterne. Det drejer sig om følgende:

 •  Oplysningsskemaet
 • Bilag til oplysningsskemaet – Feltlåste felter
 • Bilag til oplysningsskemaet – Aktier og investeringsbeviser
 • Oplysningsskema – Begrænset skattepligt
 • Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligt
 • Ejendomsværdiskat – Danske ejendomme
 • Ejendomsværdi – Udenlandske ejendomme

De resterende udskrifter vil blive opdateret i en af de kommende versioner.

 

Frigivet: 02-12-2019

Version 1.1.13.113

1. Rettelse af Bundskatten

Bundskatten er rettet fra 12,16 til 12,13.

 

Frigivet: 03-09-2019

Version 1.1.13.112

1. Tilføjelse af nyefelter
Der er tilføjet nye felter til virksomhedsindkomst. Felterne har ingen betydning for skatteberegningen, men er udelukkende til brug for en specialanvendlese af easyskat.

 

Frigivet: 09-05-2019

Version 1.1.13.111

1. Rettelse af bundfradrag for sommerhusudlejning via bureau

Bundfradraget for sommerhusudlejning via bureau er blevet hævet til kr. 40.000 for 2018 og kr. 40.900 for 2019 iflg. Lov nr. 1727 af 27/12-2018.

 

2. Rettelse på udskrift af den udvidede selvangivelse

Indskudkonto ultimo blev udskrevet en linje for højt oppe. Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 23-04-2019

Version 1.1.13.110

1. Fejl i beregning af pensionsfradrag
I nogle tilfælde fik pensionister fejlagtigt beregnet pensionsfradrag. Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 08-04-2019

Version 1.1.13.109

1. Opdatering af 2018 udskrifter
Udskrifterne for 2018 er opdateret jvf. blanketterne fra Skattestyrelsen

 

Frigivet: 18-03-2019

Version 1.1.13.108

1. Fejl i nogle af satserne for 2019
Der havde indsneget sig nogle fejl i nogle af satserne for 2019.
Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 11-03-2019

Version 1.1.13.107

1. Mindre opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 06-03-2019

Version 1.1.13.106

1. Fejl i grænsen for ratepension 2019
Der havde indsneget sig en fejl i grænsen for ratepension for 2019.
Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 01-03-2019

Version 1.1.13.105

1. Gaver til godkendte foreninger
Begrænsning af gaver til foreninger, der er nu indført automatisk begrænsning i rubrik 55 (2018: kr. 15.900, 2019: kr. 16.300)

 

2. Specifikation af løndele
Mulighed for at specificere løndele som tillæg og ikke kun som tidligere som heraf beløb. (Fri bil, multimedie, bonus, feriepenge tidligere år og i år)

 

Frigivet: 31-01-2019

Version 1.1.13.104

1. Indtastning af arbejdsgiverbidrag til løbende pension
Ved for meget indbetalt på en arbejdsgiveradministreret ratepension, vil pensionsinstituttet i nogle tilfælde automatisk overføre det til en pension med løbende udbetaling. Af hensyn til det nye pensionsfradrag og jobfradrag, samt beregning af beskæftigelsesfradraget er det nødvendigt at kunne indtaste dette beløb, selv om det ikke direkte indgår i skatteberegningen.
Rubrik 24 er ændret fra et indtastningsfelt til åbning af et underbillede, hvor både private og arbejdsgiverbidrag kan indtastes.

 

2. Automatisk beregning af indeholdt forskerskat
For langt de fleste §KSL48E-F indkomster får indeholdt den korrekte skat, derfor beregnes denne automatisk, så man slipper for at indtaste manuelt. I de tilfælde hvor der er forskel mellem det beregnede og det faktiske beløb indtastes dette. Det var dog ikke muligt at indtaste et 0.
Indtastningsfeltet for faktisk indeholdt forskerskat giver nu mulighed for indtastning af 0.

 

3. Grænser for omregning af DIS-indkomst
Skalatrin og omregningsfaktorer er frigivet pr 19/12-2018 for 2019 ved Vejledning 10075 af 19/12-2018.
De relevante satser og grænser er indarbejdet.

 

Frigivet: 08-01-2019

Version 1.1.13.103

1. Skattesatser og kommuneskatteprocenter 2019
Opdatering af diverse skattesatser samt kommuneskatterne for 2019.

 

Frigivet: 29-11-2018

Version 1.1.13.102

1. Kapitalafkastssatsen og rentekorrektionssatsen
Kapitalafkastssatsen er nedsat til 0%, mens rentekorrektionssatsen er uændret.

 

Frigivet: 19-11-2018

Version 1.1.13.101

1. easyskat 2019
easyskat 2019 er implementeret med de satser for 2019, der er kendt på nuværende tidspunkt. Satserne opdateres, efterhånden som de frigives fra Skatteministeriet.

2. Nye felter

2.1. Folkepensionsalder:
Folkepensionsalder er indført af hensyn til det nye pensionsfradrag. Da folkepensionsalderen ændrer sig i forhold til fødselsdato er der indlagt en tabel, der sikrer dette. Folkepensionsalderen beregnes automatisk i forhold til den indtastede fødselsdato.

2.2. Pension sidste år:
Dette spørgsmål er kun interessant det første år efter pensionsalderen er nået og vedrører pensionsfradraget.

2.3. Førtidspensionist
Spørgsmålet vedrører ændringerne, der er sket i kompensation for energiafgifter (grøn check).

2.4. Default fødselsdato
Vi har ændret den foreslåede fødselsdato ved nye beregninger fra 01.01.1960 til 01.01.1975, da det ellers ville udløse forhøjet pensionsfradrag.

2.5. Indbetalt ATP
Det samlede ATP-bidrag skal nu indtastes, da det nu indgår i grundlaget for beskæftigelses-, job- og pensionsfradraget.

2.6 AM-bidrag af pensionsindbetalinger via arbejdsgiver beregnet og faktisk
AM-bidraget beregnes automatisk af indtastet kapital og ratepension via arbejdsgiver, med mulighed for at overstyre det beregnede.

2.7. Indeholdt sociale bidrag af pensionsinstituttet
Under faktiske beløb er tilføjet to felter svarende til AM-bidrag af pensionsindbetalinger via arbejdsgiver.

3. Grøn check
Ifølge lov 191 af 27/2-2017 er reglerne for grøn check ændret fra og med indkomståret 2018. Der indføres en ny aftrapning af grøn check, som samtidig gøres forskellig for pensionister og øvrige. Der er tale om folkepensionister og førtidspensionister. Der er derfor indført et nyt felt under Basisoplysninger på Selvangivelsesbillede, Førtidspensionist Ja/Nej. Der skal besvares med et Ja, hvis personen er førtidspensionist ved årets udløb.

4. Beskæftigelsesfradrag
Ifølge lov 724 af 8/6-2018 er grundlaget for beskæftigelsesfradraget ændret (Ligningslovens pgf. 9J) fra og med indkomståret 2018. Hvor grundlaget tidligere var eksklusive pensionsindbetalinger, vil nu både egne og arbejdsgiveradministreret pensioner indgå, samt det samlede ATP bidrag. Desuden skal AM-bidraget af arbejdsgiveradministreret bidrag indgå.
Der er derfor indført 3 nye felter:

 • ATP-bidrag i alt, står under afsnittet ’Personlig indkomst før AM-bidrag’ på selvangivelsesbilledet
 • Faktisk AM-bidrag, findes i underbillederne til felt 21 og 22 og bruges hvis det faktiske AM-bidrag er forskelligt fra det beregnede.
 • Indeholdt sociale bidrag af pensionsinstituttet, findes i underbilledet Indtast->Faktiske beløb-> Personlig indkomst

5. Jobfradrag (ligningsloven pgf. 9 K)
Ifølge lov 724 af 8/6-2018 er der indført et nyt fradrag, som beregnes på samme grundlag som beskæftigelsesfradraget, men kun af den del der ligger over en bundgrænse.
Der er i billedet Beregninger -> Omregning til helår indføjet en maksimering på helårsbasis.

6. Pensionsfradrag (ligningsloven pgf. 9 L)
Ifølge lov 724 af 8/6-2018 er der indført et nyt fradrag, som beregnes på grundlag af pensionsindbetalinger både egne og via arbejdsgiver. Dette omfatter også ATP. Fradraget er forskelligt om personen er mere eller mindre end 15 år fra folkepensionsalderen.
Der er i billedet Beregninger -> Omregning til helår indføjet en maksimering på helårsbasis.

7. Nye grænser for 2018

Jobfradrags procent 2,50 %
Pensionsfradragsprocent indtil 15 år før folkepension 8,00 %
Pensionsfradragsprocent mindre end 15 år før folkepension 20,00 %
Bundgrænse for jobfradragsgrundlag 187.500,00 kr.
Grænse for indbetaling til pension (pensionsfradrag) 70.000,00 kr.
Maksimum for jobfradrag 1.400,00 kr.
Grøn check supplerende bundfradrag pensionist 12.400,00 kr.
Grøn check skattefri kompensation pensionist 930,00 kr.
Grøn check supplerende skattefri kompensation pensionist 215,00 kr.

 

 
Frigives: 24-10-2018

Version 1.1.13.100

1. Udenlandske obligatorisk sociale bidrag
Tilføjet mulighed for fradrag af ’udenlandske obligatorisk sociale bidrag’ ved beregning af pgf. 48E skat.

2. Renteindtægter i forbindelse med begrænset skattepligt
Beregning af skat af renteindtægter i forbindelse med begrænset skattepligt, forslag til skatteprocent var 30% er rettet til 0%.

3. Håndværker fradrag beløb
Grænsen for håndværker fradrag var i teksten fejlagtigt sat til kr. 15.000 på skatteopgørelsen, men beregningen var korrekt. Teksten er nu rettet.

 

Frigivet: 05-06-2018

Version 1.1.13.99

1. Note-fejlkode 508: Opstart af note-sys: Fejl i stamdata
Nogle kunder, der bruger easyskat Master har oplevet at få en Notefejl 507 eller 508 i forbindelse med årsskifte på beregninger eller åbning af eksisterende beregninger. Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 02-05-2018

Version 1.1.13.98

1. Mindre opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 10-04-2018

Version 1.1.13.97

1. Årgang 2018 skatteprocenter
I beregninger for 2018 brugte programmet ved en fejl stadig 2017 kommuneskatteprocenter, selvom 2018 procentstaserne var implementeret.
Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 30-11-2017

Version 1.1.13.96

1. Kommuneskatteprocenter
Kommuneskatteprocenterne for 2018 er opdateret jvf. satser på skm.dk.

 

2. Grænse for beskatning af aktieindkomst, Lav
Satsen for 2017 blev ved en fejl sat dobbelt.
Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 15-11-2017

Version 1.1.13.95

1. Mindre opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 07-11-2017

Version 1.1.13.94

1. easyskat 2018
easyskat 2018 er implementeret med de satser for 2018, der er kendt på nuværende tidspunkt.

 

Frigivet: 10-10-2017

Version 1.1.13.93

1. Sommerhusudlejning via bureau
Sommerhusudlejning via Bureau er implementeret, således at der nu opereres med 2 forskellige bundfradrag.

 

2. Ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom
Der blev beregnet ejendomsværdiskat af en udenlandsk ejendom ved begrænset skattepligt. Fejlen er nu rettet.

 

3. Hævning af opsparet overskud
Fejl ved hævning af opsparet overskud opsparet til 23,5% skat.
Fejlen er nu rettet.

 

4. Begrænsning af ejendomsværdiskat
Begrænsning af ejendomsværdiskat ved eget erhverv var kun korrekt for ejendom nr. 1.
Fejlen er nu rettet for ejendom 2, 3 og 4.

 

5. Tillægsprocent for restskat
Tillægsprocent for restskat over bundgrænse er rettet fra 4,2 til 4,0 %.

 

6. Redigering af tidligere indtastede servicefradrag
Manglende mulighed for at redigere tidligere indtastede servicefradrag.
Fejlen er nu rettet.

 

Frigivet: 11-04-2017

Version 1.1.13.92

1. Servicefradrag
Service fradrag er nu blevet opdelt i 6 indberetningsfelter, svarende til skats ønsker. Der er ligeledes sket en opsplitning af begrænsningen i dels kr. 12.000 til håndværkere og kr. 6.000 til hjemmeservice.

 

2. Overførsler, som følge af sikkerhedsstillelse
Der er på selvangivelsesbilledet tilføjet et nyt felt ”Overførsler, som følge af sikkerhedsstillelse”. Dette felt beregnes automatisk på grundlag af andre felter.

 

3. Del års beregninger og udlejning af ejendomme
I forbindelse med del års beregninger og udlejning af ejendomme, var der en unøjagtighed i periodisering af ejendomsværdiskat, kapitalafkast og resultat af udlejning, hvis ægtefællernes de lårs periode er forskellig. denne ændring har været meget omfattende, men er kun synlig nogle få steder, som f.eks. specifikation af ejendomsværdiskat.

 

4. Overførsel af mellemregning ved skift år
Mellemregning blev ikke overført korrekt fra ultimo til primo i forbindelse med “Skift år”. Det er nu rettet.

 

5. Skattemæssig korrektion af “Andre immaterielle aktiver”
Felterne til skattemæssig korrektion af ’Andre immaterielle aktiver’ var låst både primo og ultimo, er nu låst op.

 

6. Blanketter til skat for 2016 er opdateret jvf. nyt layout fra SKAT

 

Frigivet: 23-03-2017

Version 1.1.13.91

1. Fordeling i nedslag for negativ kapitalindkomst
Ændring i fordeling i nedslag for negativ kapitalindkomst mellem ægtefæller, således at det svarer til SKAT.

 

2. DIS-indkomst
Satserne for omregning af DIS-indkomst er opdateret.

 

Frigivet: 06-01-2017

Version 1.1.13.90

1. Grænse for negativ indskudskonto i år før 2014
I forbindelse med implementering af grænse for negativ indskudskonto gældende fra midten af 2014, opstod en fejl i årgange før 2014. Fejlen er rettet i denne version.

 

Frigivet: 25-11-2016

Version 1.1.13.89

1. Kommuneskatteprocenter
Kommuneskatteprocenterne for 2017 er opdateret jvf. satser på skm.dk.

 

Frigivet: 17-11-2016

Version 1.1.13.88

1. Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente
Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat er opdateret.

 

Frigivet: 07-11-2016

Version 1.1.13.87

1. Ændring i beregningsmotoren

 

2. easyskat 2017
easyskat 2017 med tilhørende kommuneskatteprocenter er nu implementeret

 

Frigivet: 13-10-2016

Version 1.1.13.86

1. Testversion

 

Frigivet: Ikke frigivet til kunder

Version 1.1.13.85

1. Mindre rettelse i beregningsmotoren

 

Frigivet: 01-06-2016

Version 1.1.13.84

1. Skyldig/Tilgodehavende moms
Rubrik 638: Evt. beløb bliver nu udskrevet uanset fritagelse for afgivning af regnskabsoplysninger.

 

2. Mindre korrektion i beregningsmotoren

 

Frigivet: 20-05-2016

Version 1.1.13.83

1. Beregning af beskæftigelsesfradrag
Rubrik 444: Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1/1-2010 mv. blev ikke indregnet i grundlaget for beskæftigelsesfradraget.
 
Frigivet: 10-05-2016

Version 1.1.13.82

1. Blanketter til skat er opdateret jvf. nyt layout fra SKAT

 

2. Opdatering af beregningsmotoren

 

Frigivet: 25-04-2016

Version 1.1.13.81

1. Tillægsprocent for restskat
Tillægsprocenten for restskat er rettet fra 4,9% til 4,2%

 

2. Blanketter til skat er opdateret

 

Frigivet: 21-04-2016

Version 1.1.13.80

1. Begrænsning af fagligt kontingent ved helårsomregning

 
2. Begrænsning af rejseudgifter ved helårsomregning

&nbsp
3. Begrænsning af servicefradrag ved helårsomregning

 
4. Begrænsning af hævning ved negativ indskudskonto

 

Frigivet: 06-04-2016

Version 1.1.13.79

1. Ændring i beregningsmotoren

 

Frigivet: 14-03-2016

Version 1.1.13.78

1. Rentekorrektionssats 4%

 

2. Nye felter
I forbindelse med indførsel af medarbejderinvesteringsselskaber er følgende nye felter:

 • Rubrik 784: Udbytte fra medarbejderinvesteringsselskab
 • Rubrik 785: Udlodning mv. fra medarbejderinvesteringsselskab

Skat ønsker nu oplysning om Skyldig (tilgodehavende) moms, der er derfor under resultat på virksomhedsindtastningsbilledet indført et nyt felt:

 • Rubrik 638: Skyldig (tilgodehavende) moms

Frigivet: 26-02-2016

Version 1.1.13.77

1. Fradrag for fagligt kontingent
Fradraget er forhøjet til 6.000 kr.

 

Frigivet: 15-02-2016

Version 1.1.13.76

1. Modregning af fremført underskud i AM-bidragsgrundlag
Modregningen var ikke korrekt

 

2. Beskæftigelsesfradrag
Beskæftigelsesfradrag blev beregnet før modregning af fremført underskud

 

3. Overskudsdisponering
Udskrift af overskudsdisponering manglede 24,5% opsparet overskud

 

4. Personfradrag i DIS
Personfradrag pr. dag blev afrundet forkert.

 

Frigivet: 10-02-2016

Version 1.1.13.75

1. Ændring i beregningsmotoren

 

Frigivet: 07-12-2015

Version 1.1.13.74

1. Kapitalafkastsatsen er 1% for 2015

 

2. easyskat 2016
easyskat 2016 med tilhørende kommuneskatteprocenter er nu implementeret

 

Frigivet: 04-12-2015

Version 1.1.13.73

1. Rettelse i beregningsmotoren

 

Frigivet: 30-11-2015

Version 1.1.13.72

1. Lempelse af personfradrag
Styresignal SKM2013.920. SKAT har medført en kraftig ændring i lempelsesberegningerne for udenlandsk indkomst, som nu er implementeret i easyskat

 

Frigivet: 16-06-2015

Version 1.1.13.71

1. Opdaterede blanketter
Alle blanketter er opdateret svarende til Skats, vi havde i version 1.1.13.70 et par fejl på blanketterne, som nu er rettet

 

Frigivet: 03-06-2015

Version 1.1.13.70

1. Opdaterede blanketter
Alle blanketter er opdateret svarende til SKATs

2. Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
Der er til føjet et nyt Ja/Nej felt, hvor det er muligt at angive om personen er enlig forsørger. Det betyder at der beregnes et ekstra beskæftigelsesfradrag, som kan ses under det normale beskæftigelsesfradrag.

3. Låste felter
Skat har indført lås på en række felter i forbindelse med den elektroniske indberetning, for at få disse felter ændret skal der udfyldes en række ekstra oplysning og udskrives en speciel blanket.
Felterne findes i menuen Indtast -> Feltlåste felter. Princippet er at tallet der fremkommer på Skats årsopgørelse/skattemappe indtastes, hvorefter den tilhørende flytning til et andet felt indtastes. Dette kan så sammenlignes med det tal der er indtastet i easyskats beregning.
Den tilhørende udskrift findes i menuen Udskrifter -> Selvangivelser -> Bilag feltlåste felter.

 

4. Nye felter

 • Rubrik: 466 Standardfradrag for børneplejere
 • Rubrik: 961 Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer, medarbejdende ægtefælle
 • Rubrik: 948 Indskudskonto, samt diverse spørgsmål
 • Rubrik: 960 Sikkerhedsstillelse

5. Abnormal program termination
Vi har haft en fejl ved afvikling på Windows 8, som gav denne fejlmeddelelse. Det skyldtes en ændring i en Windows rutine. Fejl er rettet i denne version.

 

Frigivet: 16-04-2015

Version 1.1.13.69

1. Virksomhedsskatteprocent ændret
Skatteprocenten er ændret til 2014: 24,5 %, 2015: 23,5 % og 2016: 22 %. Dette betyder en række nye felter i overskudsdisponeringen, hvor der skal holdes regnskab med de forskellige opsparede overskud, samt henlæggelser til konjunkturudligning.
For 2014 har det ikke nogen brugermæssig betydning, mens det for 2015 vil betyde ekstra indtastningsfelter.

 

2. easyskat 2015
easyskat 2015 med tilhørende kommuneskatteprocenter er nu implementeret

 

3. Bundskatteprocenter (LOV nr. 1174 af 05/11/2014)
Bundskatten hæves for 2015 til 8,08%

 

4. Skråt skatteloft (LOV nr. 1174 af 05/11/2014)
Det skrå skatteloft hæves til 51,95 for 2015

 

5. Grøn check ændres (LOV nr. 1174 af 05/11/2014)
Beløbene for grøn check ændres til fra kr. 1.300 til kr. 955 og kr. 300 til kr. 220
Ændringer foretaget i tidligere versioner

 

6. Arbejdsgiver administreret alderspension felt 347
AM-bidraget medregnes i grundlaget for beskæftigelsesfradrag

 

7. Tillæg til Grøn Check er tilføjet
Der ydes et tillæg på kr. 280 op til kr. 212.000

 

8. Felt 442 Rejseudgifter
Er tilføjet under de enkelte lempelsesmetoder udenlandsk indkomst

 

Frigivet: 02-01-2015

Er I klar til at gå online?

Skatteberegning på nettet
Kontakt os