45 87 25 44 mail@easyskat.dk

SKAT har konstateret, at der er et antal selvstændigt erhvervsdrivende, der indskyder mere end maksimumbeløbet for 2015 på kr. 51.700 kr.

For at lette sagsgangen for de berørte, har Skat besluttet en straksprocedure for at hjælpe revisoren/den selvstændigt erhvervsdrivende og har bedt os om, at gøre vores brugere opmærksomme på denne procedure.

Her er SKATs beskrivelse af straksproceduren:

Uhensigtsmæssighed i TastSelv når der er indberettet ratepensioner og ophørende alderspensioner over grænsebeløbet på 51.700 kr.

Fra og med indkomståret 2015 er der ikke længere en særregel for selvstændigt erhvervsdrivende vedrørende indskud på ratepensioner og ophørende alderspensioner, hvad enten der er tale om privat indskud, arbejdsgiveradministreret indskud eller en kombination af disse.

Maksimumindskuddet er 51.700 kr.

SKAT har konstateret, at der er i nogle tilfælde er indskudt mere end maksimumsindskuddet på 51.700 kr.

Da de indberettede beløb er i rubrikker der ikke kan ændres af borgeren/revisoren, kan rettelse udelukkende ske med SKATs hjælp.

I de tilfælde hvor der er indskudt mere end maksimumbeløbet 51.700 kr. vil borgeren/revisoren blive mødt af følgende i TastSelv:

Straksprocedure

For at borgeren ikke skal vente på, at få rettet og frigivet årsopgørelsen, har SKAT besluttet at imødekomme ændringer der indgår via telefon, sådan at SKAT kan foretage de nødvendige beløbsnedjusteringer ved telefonisk henvendelse fra enten borgeren eller revisoren.

Der kan rettes telefonisk henvendelse til følgende:
Kundercenter Person: 72 22 28 77

Mvh.
SKAT